Mūsų klubo istorija

Pastaruoju metu klube atliekama iki 10000 įvairių šuolių parašiutu. Beveik kiekvieną savaitgalį galime sutikti Lenkijos, Latvijos, Rusijos ar kitų kaimyninių šalių piliečius.

1972 › PRADŽIA
1972

Klubo įkurimas

1972 m. kovo 10 d. Kauno aviacijos techniniame sporto klube įsteigiama parašiutų grandis, kurią sudarė grandies vadas Valentinas Baliūnas, instruktoriai: Gintautas Varnagiris, Vytautas Grabliauskas, Petras Budrys, Augenijus Savčikas.

1973

Kauno ASK

1973m. birželio mėn. 30 d. parašiutų grandis, remiantis 1973 m. gegužės 25 d. Lietuvos TSR SDAALR CK įsakymu, perkeliama į Kauno ASK. Parašiutinei grandžiai vadovavo žinomi sporto meistrai A. Savčikas ir J. Chominas, instruktoriai: K. Žalys, P. Kapilioras, K. Liaudanskas, P. Radzevičius, A. Petreikis, treneris – S.Razinas.

1992

Kauno parašiutininkų klubas

Iki pat nepriklausomybės atkūrimo parašiutininkai nesijautė pilnateisiai J.Žiburkaus aviacijos sporto klubo nariais, todėl atsiradus galimybei, sportininkai 1992 m. gegužės 8 d. įkūrė atskirą Kauno Parašiutininkų Klubą. Kauno Parašiutininkų Klubas įsikūrė patalpose, kurios anksčiau priklausė Rusijos armijos kariškiams, o klubo viršininku tapo Vytautas Stankevičius.

1996

Klubo infrastruktūros sukūrimas

Pradžia buvo sudėtinga, mat lėktuvai ir kitas inventorius liko sklandytojams, o parašiutininkai turėjo patys ieškotis skraidymo aparato, iš kurio galėtų saugiai pasiekti žemę. 1996 m. gegužės 12 d. klubo viršininku išrenkamas Kęstutis Milišauskas. Prireikė daug laiko ir pastangų, kad naudojama šuolių organizavimui klubo infrastruktūra taptų patrauklia ne tik Kauniečiams, bet ir kaimyninių šalių piliečiams.

1999

Pociūnai Boogie

Pastaruoju metu klube atliekama iki 10000 įvairių šuolių parašiutu. Beveik kiekvieną savaitgalį galime sutikti Lenkijos, Latvijos, Rusijos ar kitų kaimyninių šalių piliečius. Liepos viduryje nuo 1999 m. organizuojamas, jau tradiciniu tapęs, parašiutininkų sąskrydis – "Pociūnai Boogie"

ŠIANDIEN
TOP